П О С Т А Н О В А

від 25 лютого 2015 року. № 131

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” Правління Національного банку України постановляє:

1. Пункти 3-5 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2015 року № 130 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” виключити. У зв’язку з цим пункти 6 – 8 уважати відповідно пунктами 3 – 5.

2. Департаменту відкритих ринків (Чурій О. Є.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з 26 лютого 2015 року.

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова В. О. Гонтарева